› OFERTA

» STACJA PALIW

Każdy klient kupujący paliwa na Naszej stacji zyskuje gwarancję, że zaopatruje się w ekologiczny produkt najwyższej jakości.

Produkty

Benzyna bezołowiowa 95
Benzynę bezołowiową stosuje się jako paliwo do silników z zapłonem iskrowym. Produkt spełnia wymagania Warunków Technicznych Grupy LOTOS SA WT 67/04 wyd. 1 oraz Polskiej Normy PN-EN 228.

Benzyna bezołowiowa 98
Benzynę bezołowiową 98 stosuje się jako paliwo do silników spalinowych z zapłonem iskrowym. Produkt spełnia wymagania Warunków Technicznych Grupy LOTOS SA WT 8/98 wyd. 2 oraz Polskiej Normy PN-EN 228.

Gaz płynny propan-butan
Gaz płynny propan-butan jest mieszaninę skroplonych węglowodorów zawierającą propan i butan jako główne składniki. Stosuje się go jako paliwo do silników z zapłonem iskrowym i ogrzewania domów. Produkt spełnia wymagania Polskiej Normy Polskiej Normy PN-C-96008:1998.

Eurodiesel LOTOS
Olej napędowy EURODIESEL stosuje się jako paliwo do silników Diesla. Produkt spełnia wymagania Warunków Technicznych Grupy LOTOS SA WT 68/04 wyd. 2. Spełnia wymagania PN-EN 590. Olej napędowy EURODIESEL z uwagi na bardzo niską zawartość siarki (do 10 mg/kg) spełnia wymagania Unii Europejskiej po roku 2008.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.